Jaké rozdíly můžeme běžně potkat mezi různými elektrickými rozvaděči?

Jaké rozdíly můžeme běžně potkat mezi různými elektrickými rozvaděči?

Elektrické rozvaděče mají v každé síti naprosto nepostradatelnou funkci. Na vstupu do nich přichází hlavní energetický zdroj pro domácnost, ale na výstupu se už bavíme o kompletně připravené síti do jednotlivých větví, podle dané topologie.

Jsou tak víceméně srdcem, pokud bychom si celou síť představili jako živou soustavu tepen a cév. Pro jejich funkci je ale také potřeba jejich správný výběr. A přesně ten také bude ústředním tématem dnešního článku.

Umístění rozvaděčové skříně je základním parametrem

Mezi opravdu to nejdůležitější patří již zmíněné umístění rozvaděčové skříně jako takové. Důvodem, proč je to opravdu tak moc důležité, jsou především požární vyhlášky. Každý obvod nejdříve musí projít konfiskací, než dojde k aktivaci odběrného místa. Pokud by elektrický rozvaděč nesplňoval podmínky pro bezpečnost v daném umístění, zkrátka byste nezískali povolení a vše museli opět řešit na novo.

Hlídání správných norem

Ačkoliv je u nás každá rozvaděčová skříň normalizovaná podle ČSN, popřípadě také podle ISO norem, tak se může velice vzácně stát, že narazíte na výjimky. Ty pocházejí hlavně z výroby například z Číny či Indie, kde se nemusí používat stejné normy. Problémem by to mohlo být jak z pohledu samotného schválení provozu, viz v předchozí kapitole, ale také kvůli umístění komponent. Různé svorky a můstky tak nemusí vůbec pasovat do takového kusu rozvaděče a pro vás to tak znamená nutnost pořídit nový model podle správných elektrotechnických norem.

Velikost je opravdu důležitá

Poslední parametr, který zmíníme není rozhodně tím, který by nebyl důležitý. Bavíme se o samotné velikosti, kterou vám rozvaděčová skříň dokáže nabídnout. Tou nejtradičnější možností je vždycky volba nízkých domácích rozměrů, které často najdete i v nízko profilové verzi. To sice má výhodu v tom, že samotný rozvaděč zabere minimum místa a pro vás to může esteticky působit uspokojivě, ale má to i svoje háčky. A to hlavně z toho důvodu, že se automaticky dostanete do problémů kdykoliv v budoucnosti, kdy budete potřebovat síť rozšiřovat. Rozhodně tak volte spíše hodně prostoru.