Získejte dokonalou analýzu pozemku díky ideálnímu použití geotechniky

Získejte dokonalou analýzu pozemku díky ideálnímu použití geotechniky

Jako geotechnika se všeobecně mohou označovat různé přístroje, které se starají o měření geologických veličin nebo analýzu daného prostředí. Nemusí přitom ani zdaleka jít jenom o samotné laboratorní práce, protože se takové informace dnes a denně dají měřit a získávat přímo v terénu.

V rámci koupě pozemku nebo přípravy na budování jakéhokoli stavebního záměru je přitom kvalitní geologický průzkum extrémně důležitou záležitostí. Proto by se nikdy neměl podceňovat, a vždy by se měl naplno využít potenciál měřících přístrojů.

Geotechnika neznamená jen velké stroje

Pochopitelně se najdou v rámci geotechniky takové stroje, které jsou opravdu ohromné. Při rozsáhlejších průzkumech konkrétních míst se například používají stroje, které dokáží „vyvrtat“ hlubokou trubici v jejímž středu se uchovávají horniny v takovém sledu, v jakém postupuje vrtná část do hloubky.

Tato geotechnika tak pomáhá zejména při zakládání staveb, aniž by přitom bylo nutné tvořit rozsáhlý výkop. Konečné vzorky jsou pak v podobě válečků analyzovány a případně také skladovány.

Hledání naprosto ideálního sklonu pozemku

V některých případech je extrémně důležitou věcí sklon pozemku. Jedná se o plánování, kdy například musíme vymyslet dokonalé vybudování základů pro stavbu, jindy zase může jít o to, že stavba v určitém náklonu pozemku může být kvůli příliš rozsáhlým zemním pracím finančně nevýhodná. O to vše se přitom stará inklinometr jako specializované zařízení, které dokáže měřit náklon na dané části pozemku. Díky opravdu přesnému měření můžete řešit ale i jiné problémy se sklonem, jako jsou třeba zavodněné části pozemku.

Drobné průzkumy díky vrtné soupravě

V prvním odstavci jsme si již naznačili, že se dají v pedologii vrtné soupravy používat pro opravdu velké průzkumy. Pokud se ale jedná o průzkum na velkém prostoru, tak se hodí menší a kompaktnější vrtná souprava, která dokáže disponovat kvalitnějším přenosem a manipulovat v omezeném prostoru. Takové soupravy jsou pochopitelně uzpůsobeny také výkonem ku velikosti, ale všeobecně jde o velice zdařilé pomocníky.